شرایط و قوانین

شرایط و قوانین سایت کانیلا

دسترسی و استفاده شما از این سایت منوط به قبول قوانین مربوطه می باشد که با دسترسی و استفاده از این سایت شما این قوانین را قبول کرده اید و نیازی به اخذ امضاء از شما نیست.

تمامی فایل های موجود در سایت کانیلا به آدرس www.kanila.ir شامل قوانین کپی رایت می باشد و خرید فایل از سایت هیچگونه حق مالکیتی برای خریدار ایجاد نمی کند.
کپی، انتقال و فروش مجدد بخشی یا همه فایل های خریداری شده از سایت به هیچ عنوان مجاز نیست و شامل پیگیری می باشد لیکن فایل خریداری شده صرفاً جهت چاپ در آن واحد تجاری می باشد .
سایت کانیلا هچگونه مسئولیتی در قبال غلط املایی، رنگبندی و سایز طرح ها نداشته و ویرایش نهایی به عهده خریدار می باشد.