درباره ما

این سایت متعلق به شخص حقیقی (سجاد صفره) بعنوان صاحب امتیاز می باشد.
تاریخ شروع فعالیت: مرداد ۱۳۹۷
این سایت در زمینه طراحی و فروش فایل طرح های لایه باز در زمینه های مختلف فعالیت دارد.